Ιστορικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Τοποθεσία - Υποδομές
Επιχειρήσεις
Κανονισμός Λειτουργίας
Εγκρίσεις - Έντυπα
Θερμοκοιτίδα
Συνεδρ. & Εκθεσ. Κεντρο
Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα

Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

 

 

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθουν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

Πιέστε εδώ για το Πρόγραμμα

Περισσότερα

Ανακοίνωση

Με απόφαση του Γ.Γ Κρήτης κου Σ. Τσόκα , εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης το έργο κατασκευής του δρόμου του ΒΙΟΠΑ ύψους 1,2 εκατ. € μέσω του Δήμου Αρκαδίου και ήδη ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Επίσης να αναφέρουμε ότι το έργο κατασκευής του ΒΙΟΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει από τον ανάδοχο εργολάβο και αναμένεται να παραδοθεί σε ένα χρόνο περίπου , ενώ μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται η δημοπράτηση της β’ φάσης του έργου , μόλις παραδώσει ο ΟΑΔΥΚ τις μελέτες.

Η Διοίκηση του ΒΙΟΠΑ με αποφάσεις του ΔΣ της , προχωρά παράλληλα με το έργο κατασκευής σε νέες πρωτοβουλίες σημαντικές για το φορέα αλλά και το ίδιο το βιοτεχνικό πάρκο και τους μετόχους του.

1. Αίτηση στην Ρ.Α.Ε. για εγκατάσταση (απαλλαγή άδειας) φωτοβολταϊκού πάρκου 150 KW για κάλυψη μέρους αναγκών σε ενέργεια.
2. Μελέτη για την κατασκευή Πολυχρηστικού Συνεδριακού - Εκθεσιακού Εμπορικού Κέντρου , με χρηματοδότηση από το Δ' ΕΣΠΑ (επτά οικόπεδα έκτασης περίπου 5,5 στρεμμάτων έχουν ήδη κρατηθεί για αυτό το σκοπό από το φορέα).
3. Πρόταση για δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτομίας 'Creative Industries' σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο και ένταξη του στον Πόλο Καινοτομίας Κρήτης (σε ένα οικόπεδο που επελέγη για αυτό το σκοπό) προς χρηματοδότηση από Δ' ΕΣΠΑ.
<Παρουσίαση για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας δημιουργικών επιχειρήσεων (creative industries).Το Ρέθυμνο έχει αρκετό δυναμικό σε Πολιτισμό , Μουσική , Τέχνες ,
Ραδιόφωνο, Δημοσιογραφία ,Πληροφορική. Προτείνεται η δημιουργία μία πλατφόρμας καινοτομίας στο ΒΙΟΠΑ που θα δημιουργούνται νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Δεν υπάρχει τέτοια θεματική ενότητα σε όλη τη Ελλάδα.>
4. Δωρεάν Επιστημονική Υποστήριξη από ΙΤΕ 100 ωρών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους εγκατεστημένους επιχειρηματίες του ΒΙΟΠΑ.
5. Επέκταση του ΒΙΟΠΑ και έναρξη έρευνας για αγορά όμορων εκτάσεων. Επίσης, δημιουργία νέας ΒΕΠΕ μέσης όχλησης, με προτάσεις μας αρμοδίως.
Την διαχείριση θα ζητήσει να έχει ο φορέας ΒΙΟΠΑ ΑΕ που έχει την τεχνογνωσία ήδη.
6. Πιστοποίηση της ΒΙΟΠΑ ΑΕ με επάρκεια για να αποτελεί τελικό αποδέκτη χρηματοδοτήσεων στο Δ' ΕΣΠΑ βάσει νέας νομοθεσίας .
7. Εξασφάλιση νερού στο ΒΙΟΠΑ μέσω δήμου Αρκαδίου , είτε με νέα γεώτρηση αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ύδρευσης σε εύλογο χρόνο, κατόπιν γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης με ένταξη –χρηματοδότηση της στην τρέχουσα προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ .

Οι πωλήσεις των οικοπέδων είναι σε εξέλιξη με αμείωτο ενδιαφέρον, ενώ με απόφαση του δς του φορέα, καθένας ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι δύο οικόπεδα των 1500 τμ ή μέχρι τέσσερα των 750 τμ.

Με απόφαση του φορέα επίσης , όλες οι αιτήσεις αγοράς μετά τη 15η Ιουνίου 2007 που είναι σε εκκρεμότητα , έχουν χρονικό όριο κατάθεσης της προκαταβολής έως 20 Αυγούστου, κατόπιν αποδεσμεύονται προς νέους αγοραστές.

Έως σήμερα έχουν εγκριθεί από το ΔΣ 45 αιτήσεις από 83 διαθέσιμα οικόπεδα και έχουν αντίστοιχα οι αγοραστές καταβάλει την προκαταβολή .
Οι τιμές των οικοπέδων κυμαίνονται από 45 € 55 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ έχουν έκπτωση 10%, ενώ υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού.
Η αγορά των οικοπέδων μπορεί να γίνει μέσω τραπεζών επιλογής του αγοραστή .


ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων ρέθυμνο κρήτη δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι audio video radio streaming web design hosting crete rethymno ρέθυμνο κρήτη

powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες