Ιστορικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Τοποθεσία - Υποδομές
Επιχειρήσεις
Κανονισμός Λειτουργίας
Εγκρίσεις - Έντυπα
Θερμοκοιτίδα
Συνεδρ. & Εκθεσ. Κεντρο
Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα

Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

 

 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Με την υπ' αριθμό Φ/Α/16.11/1.1/7796/733/21-7-2005, ‘Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου και καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης’ του Φορέα «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – (ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης με προϋπολογισμό 5.318.931,56 €.
Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των δικτύων υποδομής, οδοποιίας, ύδρευσης, όμβριων & ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού και της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων.

Η Α' Φάση του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των δικτύων υποδομής του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου και της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων, με προϋπολογισμό μελέτης 3.927.000,00 € και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 4.109.974,40 €, διεξήχθη την 24η Απριλίου 2007. Το έργο ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟ.ΠΑ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α' Φάση)' ανατέθηκε στην Κοινοπραξία «ΕΡΓΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», στις 18/7/2007, με χρόνο υλοποίησης 12 μήνες.

Η Β' Φάση που θα περιλαμβάνει την Κατασκευή του κτηρίου εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται να προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο του 2007 που θα ολοκληρωθούν και οι μελέτες τους, με χρόνο υλοποίησης 9 μήνες.
Στις 10/9/2007 υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η ένταξη του «Δρόμος πρόσβασης ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Αγίας Τριάδας Δήμου Αρκαδίου» μήκους 2.062 μέτρων, στο ΠΕΠ Κρήτης και ο Δήμος Αρκαδίου προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση του.
Ο Φορέας έχει ολοκληρώσει τη διάθεση των 83 οικοπέδων του ΒΙΟΠΑ, καθώς για όλα έχουν κατατεθεί οι προκαταβολές αγοράς τους και έχει ξεκινήσει η σύνταξη των συμβολαίων αγοράς τους.

ΡΕΘΥΜΝΟ 17 - 9- 2007


ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων ρέθυμνο κρήτη δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι audio video radio streaming web design hosting crete rethymno ρέθυμνο κρήτη

powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες