Ιστορικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Τοποθεσία - Υποδομές
Επιχειρήσεις
Κανονισμός Λειτουργίας
Εγκρίσεις - Έντυπα
Θερμοκοιτίδα
Συνεδρ. & Εκθεσ. Κεντρο
Ανακοινώσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα

Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

 

 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος εγκαινίασαν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Βιοτεχνικού Πάρκου. Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος εγκαινίασαν την Κυριακή 19 Αυγούστου 2007 την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου στο Νομό Ρεθύμνης Κρήτης.


Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα στα εγκαίνια του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου.

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να θεμελιώσω ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης των επιχειρηματικών υποδομών του Νομού, το Βιοτεχνικό Πάρκο του Ρεθύμνου, μία έκταση περίπου 285 στρεμμάτων, που σύντομα θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τις πρώτες επιχειρήσεις.

Τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία του νέου Βιοτεχνικού Πάρκου, τα πλεονεκτήματα συνολικά από τη χωροθέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε σύγχρονες και λειτουργικές βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές είναι δεδομένα σε ότι αφορά τόσο στην άμβλυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη συνακόλουθη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, όσο και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Όλες μας οι προσπάθειες, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αποσκοπούν τελικά, μέσω του εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών υποδομών, στην προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων επενδύσεων.

Το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου οριοθετήθηκε το 2003 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22002/1252 των υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, ενώ με δική μου απόφαση τον Ιούλιο του 2005 (Αρ. 7796/733) εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισής του. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης, φθάνει τα 5,3 εκατ. € με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 2,1 εκατ. €. Το Βιοτεχνικό Πάρκο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν όλες τις σύγχρονες υποδομές που απαιτούνται:
. Δίκτυα ύδρευσης και αντλιοστάσιο, προϋπολογισμού 472.772 €
. Δίκτυα οδοποιίας, προϋπολογισμού 741.069 €
. Δίκτυα ομβρίων υδάτων, προϋπολογισμού 678.452 €
. Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων, προϋπολογισμού 570.462 €
. Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, προϋπολογισμού 511.377 €
. Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, προϋπολογισμού 479.433 €
. Έργα πρασίνου, προϋπολογισμού 81.839 €
. Κτίριο Διοίκησης, προϋπολογισμού 814.200 €

Η πορεία υλοποίησης του έργου είναι ικανοποιητική: έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες των δικτύων υποδομής, οδοποιίας, ύδρευσης, ομβρίων και ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Εντός του 2008 θα ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή του κτιρίου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ είναι χαρακτηριστική η ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης που παρουσιάζει το ΒΙΟΠΑ, καθώς έχουν ήδη αγοραστεί τα 50 από τα 83 οικόπεδά του.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στην Κρήτη τα εξής έργα:

1. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Αγ. Νικολάου, σε μία έκταση 250 στρεμμάτων περίπου, υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης, έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατ. €. Τα έργα βρίσκονται σε καλό επίπεδο υλοποίησης και εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2008 το ΒΙΟΠΑ θα είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τις πρώτες επιχειρήσεις. Οι μελέτες των έργων υποδομής έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα για τα δίκτυα οδοποιίας και αποχέτευσης προχωρούν, ενώ από την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε από τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προκύπτει ότι στοιχειοθετούνται οι προϋποθέσεις καταβολής της Α΄ δόσης της επιχορήγησης.
2. ΒΙΠΕ Ηρακλείου: Η Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου λειτουργεί πλήρως, σε μία έκταση 1750 στρεμμάτων περίπου, στην οποία δραστηριοποιούνται πάνω από 200 βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία έργα που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ με την από 31-10-2003 Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Τα έργα αυτά, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, αφορούν στην επέκταση, βελτίωση και τροποποίηση της υφιστάμενης Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Θέλω να τονίσω τη σημασία της ολοκλήρωσης των έργων αυτών, τα οποία θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση της λάσπης που προκύπτει από το βιολογικό καθαρισμό με τη μορφή λιπάσματος, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Ακόμη, ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης Ηρακλείου, σε έκταση 71 στρεμμάτων περίπου, με την υλοποίηση από το ΥΠΑΝ,
και τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης, έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. €.

Επίσης, στο Νομό Χανίων, λειτουργεί από παλαιά, το Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων του ΕΟΜΜΕΧ, στην έκταση του οποίου είναι εγκατεστημένα εργαστήρια χειροτεχνίας.

Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω τη σημασία της προσπάθειας που γίνεται για έναν πιο ολοκληρωμένο και μακρόπνοο βιομηχανικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, στο πλαίσιο της τελικής επεξεργασίας του οποίου, και έπειτα από συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ζητήσει, με τις προτάσεις που κατέθεσε, αύξηση των χώρων εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη το μακροσκοπικό χαρακτήρα του προγραμματισμού, αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες των φορέων.

Η αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και εντάσσεται στη συνολική πολιτική που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Από τις αρχές του 2004, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε, ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 32 υφισταμένων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και δημιουργίας 20 νέων σε όλη την επικράτεια, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων €, στα οποία περιλαμβάνονται και έργα δημιουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών σε 6 ΒΕΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκ. €.
Συνολικά, δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα, ενώ οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 10.000, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Η πορεία αυτού του τιτάνιου έργου εξελίσσεται με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο.

Επιτρέψατέ μου να δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία:
§ Με καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία διετία η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για όλες τις ΒΕΠΕ. Υπεγράφησαν επίσης οι συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης των έργων, η υλοποίηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με το σχεδιασμό.
§ Με στοιχεία 31/12/2006, εκταμιεύτηκαν συνολικά 12,3 εκ. € εκ των οποίων 6,2 εκ. € μέσω του ΕΠ.ΑΝ. και 6,1 εκ € μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης 14,3 %, το οποίο εκτιμάται ότι στις 31/12/2007 θα έχει φτάσει περίπου το 55% και στις 31/12/2008 θα ξεπεράσει το 90-95%.
§ Στο πλαίσιο της δράσης 2.12.6 του ΕΠΑΝ για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ, έχουν ενταχθεί συνολικά 141 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 25,6 εκ. €.

Εξάλλου στο Νομό Ρεθύμνου, μέσω του Προγράμματος ΕΠΑΝ, του ΤΕΜΠΜΕ και του «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», έχουν ενισχυθεί 687 επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 77,9 εκατ. €, ενώ, αντιστοίχως, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύθηκαν 3.279 επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 394,7 εκατ. €.

Δεν επαναπαυόμαστε όμως από τα θετικά αποτελέσματα, αλλά έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούμε άμεσα προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νέο Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, που θα δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής χωροθεσίας, υιοθετώντας μια ολιστική αντίληψη που αντιμετωπίζει το Επιχειρηματικό Πάρκο ως ευρύτερη επιχειρηματική δομή, δίνοντάς του τον χαρακτήρα ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ορισμένα από αυτά συνοπτικά:
§ Διευρύνει τις δυνατότητες για ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επιχειρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς
§ Απλοποιεί τις διαδικασίες εγκρίσεων και παρακολούθησης των έργων, διευκολύνοντας τον επενδυτή
§ Απλοποιεί τις διαδικασίες για εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου
§ Εισάγει την έννοια της αυτοδιαχείρισης του πάρκου, εντός όμως καθορισμένων πλαισίων που έχουν κυρίως να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα
§ Καθορίζει ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης για τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια για τις εργασίες του έργου που θεμελιώνουμε σήμερα και ό,τι καλύτερο στις Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν τη Βιομηχανική Περιοχή.

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε τα εξής:
«Με ιδιαίτερη χαρά θεμελιώνουμε σήμερα σημαντικά έργα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου.

Και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας αφού ύστερα από μια σκληρή και μεθοδική προσπάθεια, ύστερα από μια εντατική και συντονισμένη δράση που καλύπτει όλο το φάσμα, από τον πολιτικό σχεδιασμό και τα Κυβερνητικά μέτρα μέχρι και την τεχνική υλοποίηση, βλέπουμε σήμερα εδώ το μόχθο μας να παίρνει σάρκα και οστά. Βλέπουμε το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου να ορθώνεται, να αποκτά υποδομές, να παίρνει ζωή και να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις πρώτες του επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος για λίγο στην Ιστορία του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου, επισημαίνω ότι ο καθορισμός των ορίων του έγινε το 2003 με την υπ’ αριθμό 22002/1252 (ΦΕΚ 1756/Β΄/26-11-2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν επίσης ο φορέας του Βιοτεχνικού Πάρκου και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ακολούθως, και με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, τον Ιούλιο του 2005 (7796/733 – 21/07/2005), εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισής του.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 5,3 εκατ. € και δημόσιας δαπάνης 2,1 εκατ. €, το οποίο υλοποιείται από το ΥΠΑΝ και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης. Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ σε συνδυασμό με τις αποτελεσματικές ενέργειες της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, που είναι η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποτέλεσαν τους καταλύτες για να βρεθούμε στο σημείο που είμαστε σήμερα: έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες των δικτύων υποδομής, οδοποιίας, ύδρευσης, ομβρίων και ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Εντός του 2008 το έργο θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή του κτιρίου εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι έχουν ήδη αγοραστεί τα 50 από τα 83 οικόπεδα του ΒΙΟΠΑ για την εγκατάσταση επιχειρήσεων.

Από το 2004 μια νέα μεταρρυθμιστική πολιτική εφαρμόζεται στη χώρα μας από τη Νέα Διακυβέρνηση, στόχος της οποίας είναι η αναβάθμιση του επιχειρείν, η προώθηση των επενδύσεων και η οργάνωση των Επιχειρηματικών Υποδομών.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής τέθηκε σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των επιχειρηματικών υποδομών, της χώρας, και ιδιαίτερα των ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ) με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 230 εκατ. και εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ και στα προγράμματα ΠΕΠ των περιφερειών.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτούνται έργα σε 60 περίπου ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ) στα οποία περιλαμβάνεται και το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου.
Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού εξυπηρετεί κατά θετικό τρόπο το πρόβλημα της επιχειρηματικής χωροθέτησης που είναι οξύ και μεγάλο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν το δικό τους χώρο εγκατάστασης που αφενός μεν εξασφαλίζει καλλίτερες συνθήκες λειτουργίας σ΄ αυτές, αφετέρου δε, προστατεύει το περιβάλλον, συμβάλει στην βελτίωση της ζωής στις πόλεις και κατά συνέπεια καλυτερεύει την καθημερινότητα των πολιτών.

Εξάλλου η εγκατάσταση των επιχειρήσεων στις ΒΕΠΕ εξασφαλίζει σε αυτές μια σειρά πρόσθετων πλεονεκτημάτων, όπως επιπλέον επιδότηση για την διενέργεια επενδύσεων, μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων, απλούστερη αδειοδότηση, κάλυψη με βασικές παροχές κλπ. Και το συγκεκριμένο Βιοτεχνικό Πάρκο θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν όλες τις απαραίτητες σύγχρονες υποδομές: δίκτυο οδοποιίας, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και βιολογικό καθαρισμό, δίκτυα ύδρευσης και αντλιοστάσιο, ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού, κτίριο διοίκησης και εξυπηρετήσεων των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν, χώρους πρασίνου.

Η ανάπτυξή των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Υποδομών αποτελεί, αναμφίβολα, κίνηση υπέρ της αναβάθμισης της θέσεως και της αποτελεσματικότητας του επιχειρείν, αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, εκσυγχρονίζουμε και το θεσμικό πλαίσιο, με την προώθηση στη Βουλή ειδικού νομοσχεδίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Η ανάπτυξη αυτή είναι ο κεντρικός πυρήνας του ευρύτερου έργου της κυβέρνησης, το οποίο μέσα από μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμιστικών δράσεων εξελίσσεται κατά τρόπο ικανοποιητικό. Και για την βεβαίωση της άποψής μου αυτής δεν θα επικαλεσθώ ούτε την βελτίωση των επενδύσεων, ούτε την αύξηση των εξαγωγών, ούτε την μείωση της ανεργίας, ούτε την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά θα αναφερθώ σε δυο δείκτες της καθημερινότητας των επιχειρήσεων:
α. την βελτίωση του δείκτη ασφυξίας, που το 2007 σημειώνει μείωση κατά 20% περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
β. και την δημιουργία 3 νέων επιχειρήσεων για κάθε 1 που κλείνει όπως συμβαίνει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των κατά τόπους επιμελητηρίων.

Η θετική αυτή εξέλιξη εκφράζει ταυτόχρονα την ικανοποιητική πορεία του μεταρρυθμιστικού έργου, αλλά και των αναδιαρθρώσεων που συντελούνται και πρέπει να ενταθούν, όχι μόνο στο επίπεδο του κυβερνητικού και πολιτικού έργου, αλλά σε όλο το φάσμα της οικονομικής κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας, με σημαντικό στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Γιατί οι παγκόσμιες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι οι αποτελεσματικές κοινωνίες γίνονται εντέλει οι δημιουργικές κοινωνίες της ελευθερίας, της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλοι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη συνεργασία και την ενδεικνυόμενη συνεισφορά, όπως συνέβη άλλωστε στην περίπτωση αυτού του ΒΙΟΠΑ ώστε να θεμελιώνουμε έργα όπως το σημερινό.

Σήμερα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σ΄ αυτό έχουμε ένα θετικό κυβερνητικό έργο αλλά και έναν εμπνευσμένο Υπουργό κ. Δ. Σιούφα που συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό.

Κυρίες & Κύριοι,
Ένα έργο με θετικές προοπτικές για το Νομό Ρεθύμνου είναι μπροστά μας. Ας το γιορτάσουμε και ας χαρούμε όλοι μαζί για την δημιουργία του.

Ομιλία Προέδρου
Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα Βιομηχανίας, κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κύριε Νομάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.
Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα υποδεχόμαστε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την τελετή θεμελίωσης των έργων υποδομής του βιοτεχνικού πάρκου Ρεθύμνου.
Ενός έργου που με προσωπικούς χειρισμούς του υπουργού ανάπτυξης κυρίου Δημήτρη Σιούφα ξεπάγωσε μετά από μια δεκαετία και με πολύ δουλειά από το Φορέα μας σήμερα ουσιαστικά ξεκινά.
Ένα έργο πνοής για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του Ρεθύμνου.
Πρέπει να επισημάνω τη μεγάλη υποστήριξη του Βουλευτή Ρεθύμνης κυρίου Γιάννη Κεφαλογιάννη στην προσπάθεια αυτή, καθώς και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κυρίου Τσόκα, στη χρηματοδότηση του δρόμου πρόσβασης του ΒΙΟΠΑ.
Παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω τη Νομαρχία Ρεθύμνης και το Δήμο Αρκαδίου για τις ενέργειες και τη συμπαράσταση τους και την προηγούμενη διοίκηση του ΒΙΟΠΑ και ιδιαίτερα τον πρώην πρόεδρο κύριο Μπιρλιράκη Εμμ.
Κυρίες και κύριοι,
σήμερα θεμελιώνουμε το βιοτεχνικό πάρκο Ρεθύμνου, ένα έργο απαραίτητο για το νομό μας , καθώς πλέον θα υπάρχει οριοθετημένη και οργανωμένη περιοχή εγκατάστασης των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
Ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα.
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του ΒΙΟΠΑ με τη συμπαράσταση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει το έργο, για να το παραδώσει στους Ρεθεμνιώτες επιχειρηματίες.
Παράλληλα προχωράμε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που ευελπιστούμε ότι θα χρηματοδοτηθούν από το Δ΄ ΕΣΠΑ:
. . Δημιουργία Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου στο ΒΙΟΠΑ
. . Δημιουργία Θερμοκοιτίδας καινοτομίας
. . Επέκταση του ΒΙΟΠΑ
Σε αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε συμπαραστάτες. Η ανάπτυξη του Ρεθύμνου και της επιχειρηματικότητας απαιτεί τη στήριξη και τη συνεργασία όλων.
Σας Ευχαριστώ.

Αποφάσεις ΔΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ - Εξελίξεις
Με απόφαση του Γ.Γ Κρήτης κου Σ. Τσόκα , εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης το έργο κατασκευής του δρόμου του ΒΙΟΠΑ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ μέσω του Δήμου Αρκαδίου και ήδη ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Επίσης να αναφέρουμε ότι το έργο κατασκευής του ΒΙΟΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει από τον ανάδοχο εργολάβο και αναμένεται να παραδοθεί σε ένα χρόνο περίπου , ενώ μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται η δημοπράτηση της β' φάσης του έργου , μόλις παραδώσει ο ΟΑΔΥΚ τις μελέτες.

Η Διοίκηση του ΒΙΟΠΑ με αποφάσεις του ΔΣ της , προχωρά παράλληλα με το έργο κατασκευής σε νέες πρωτοβουλίες σημαντικές για το φορέα αλλά και το ίδιο το βιοτεχνικό πάρκο και τους μετόχους του.

1. Αίτηση στην Ρ.Α.Ε. για εγκατάσταση (απαλλαγή άδειας) φωτοβολταϊκού πάρκου 150 KW για κάλυψη μέρους αναγκών σε ενέργεια.
2. Μελέτη για την κατασκευή Πολυχρηστικού Συνεδριακού - Εκθεσιακού Εμπορικού Κέντρου , με χρηματοδότηση από το Δ' ΕΣΠΑ (επτά οικόπεδα έκτασης περίπου 5,5 στρεμμάτων έχουν ήδη κρατηθεί για αυτό το σκοπό από το φορέα).
3. Πρόταση για δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτομίας 'Creative Industries' σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο και ένταξη του στον Πόλο Καινοτομίας Κρήτης (σε ένα οικόπεδο που επελέγη για αυτό το σκοπό) προς χρηματοδότηση από Δ' ΕΣΠΑ.
<Παρουσίαση για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας δημιουργικών επιχειρήσεων (creative industries).Το Ρέθυμνο έχει αρκετό δυναμικό σε Πολιτισμό , Μουσική , Τέχνες ,
Ραδιόφωνο, Δημοσιογραφία ,Πληροφορική. Προτείνεται η δημιουργία μία πλατφόρμας καινοτομίας στο ΒΙΟΠΑ που θα δημιουργούνται νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Δεν υπάρχει τέτοια θεματική ενότητα σε όλη τη Ελλάδα.>
4. Δωρεάν Επιστημονική Υποστήριξη από ΙΤΕ 100 ωρών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους εγκατεστημένους επιχειρηματίες του ΒΙΟΠΑ.
5. Επέκταση του ΒΙΟΠΑ και έναρξη έρευνας για αγορά όμορων εκτάσεων. Επίσης, δημιουργία νέας ΒΕΠΕ μέσης όχλησης, με προτάσεις μας αρμοδίως.
Την διαχείριση θα ζητήσει να έχει ο φορέας ΒΙΟΠΑ ΑΕ που έχει την τεχνογνωσία ήδη.
6. Πιστοποίηση της ΒΙΟΠΑ ΑΕ με επάρκεια για να αποτελεί τελικό αποδέκτη χρηματοδοτήσεων στο Δ' ΕΣΠΑ βάσει νέας νομοθεσίας .
7. Εξασφάλιση νερού στο ΒΙΟΠΑ μέσω δήμου Αρκαδίου , είτε με νέα γεώτρηση αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ύδρευσης σε εύλογο χρόνο, κατόπιν γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης με ένταξη -χρηματοδότηση της στην τρέχουσα προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ .

Ευχαριστήριο Συμμετοχής Στα Εγκαίνια Του ΒΙΟ.ΠΑ.

Tο ΔΣ του ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε. επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους εκπροσώπους αρχών και φορέων και όλους τους επιχειρηματίες και όσους παραβρέθηκαν την Κυριακή 19 Αυγούστου στα εγκαίνια της θεμελίωσης του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης.
Από το Δ.Σ. του ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε., παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος του και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γεώργιος Γιακουμάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Ιωάννης Παπατζανής καθώς και ο Εμμανουήλ Καραγιαννάκης, μέλος του δς της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε. . Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος του επιμελητηρίου και του ΒΙΟΠΑ κος Εμμ. Μπιρλιράκης.
Επίσης ο δ/ντής του ΒΙΟΠΑ Στέφανος Δημητράκης .
Από το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε. Ρεθύμνης παραβρέθηκαν οι κ.: Βαρδάκης Κων/νος Βαγγέλης Τσουρλάκης, Βαγγέλης Μανιουδάκης, Δημήτρης Προβιάς και Παναγιώτης Γκαλονομάκης , καθώς ο Δ/ντής Κουμεντάκης Ε. και το προσωπικό του επιμελητηρίου.

Οι υποψήφιοι βουλευτές της Ν.Δ., Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Σχοινάς,
Κωστής Βαρδάκης , Μαυρομάτης Μάρκος.
Oι επίσημοι και εκπρόσωποι αρχών και φορέων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση:
1. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. ¶νθιμος
2. Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτριος Σιούφας
3. Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος
4. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας
5. Νομάρχης Ρεθύμνης Γεώργιος Παπαδάκης
6. Πρόεδρος ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Αρκαδίου Μανώλης Μανωλακάκης
7. Δήμαρχος Λάμπης Ιωάννης Ταταράκης
8. Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης
9. Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης Πέπυ Μπιρλιράκη
10. πρώην Δήμαρχος Ρεθύμνης Δημήτρης Αρχοντάκης
11. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων Βαγγέλης Σπανουδάκης
12. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου Νικήτας Δολαψάκης
13. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αγίου Νικολάου και Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας Συν. Τράπεζας Νίκος Τζανόπουλος
14. Πρόεδρος Νομ.Επιτρ.Τ.Ε.Ε. Ρεθύμνης κ. Πριναράκης Δημήτρης
15. Γενικός Διευθυντής Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Μανώλης Σπανουδάκης
16. Προϊστάμενος Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Μάρκος Πατρελάκης
17. Προϊστάμενος Ο.Α.Δ.Υ.Κ Ρεθύμνου Βαγγέλης Μαμαγκάκης
18. Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψαθάκης , Χαρκιανάκης , Καφάτος , Λαδιανός , Λουλούδης
19. Νομαρχιακοί σύμβουλοι Βάμβουκας Μ. , Καπετανάκης Β., Μακρυδάκης Ν.
20. Διοικητής Στρατιωτικής Φρουράς Ρεθύμνου
21. Αστυνομικός Διευθυντής
22. Λιμενάρχης Ρεθύμνου
23. Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΚΕΔΕ Γιακουμάκης Θεόδωρος
24. Πρόεδροι επαγγελματικών σωματείων , Ξυδάκης (βενζινοπωλών) , Γκαλονομάκης (υδραυλικών)

Παρέστησαν οι εκδότες κος Χαλκιαδάκης Γιάννης των Ρ.Ν και Καλαιτζάκης Γιάννης της Κ.Ε., και οι δ/ντες τραπεζών Αντωνοβαρδάκης, Σουφαλιδάκης , Κανακάκης.


ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων ρέθυμνο κρήτη δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι audio video radio streaming web design hosting crete rethymno ρέθυμνο κρήτη

powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες